KLUCZOWE PROJEKTY

procesy-gray

Celem projektu na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów było wsparcie 63 ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania. W urzędach przeprowadziliśmy szczegółową diagnozę systemów zarządzania, a na jej podstawie, w ramach 22.400 godzin konsultacji, zrealizowaliśmy kompleksowe programy działań doradczych. Prowadziły one do doskonalenia istniejących rozwiązań zarządczych, a w perspektywie długoterminowej przyczynią się do ich integrowania w spójny system. Wdrożenia obejmowały systemy zarządzania przez cele, zarządzania procesowego i zarządzania przez kompetencje.

piotr-i-pawel-projekt

Dla sieci handlowej Piotr i Paweł zarządzałam projektem rozwojowym, którego celem były wdrożenie strategii rozwoju i wzmocnienie konkurencyjności grupy. Rozwojowi kompetencji kadry zarządzającej i pracowników służył kompleksowy program działań obejmujący 133 szkolenia i blisko 1.200 godzin doradztwa. Przedsięwzięcie było realizowane w duchu wartości firmy – szacunku, zaufania i wolnego rynku.

amica-gray

Celem projektu był wzrost efektywności organizacyjnej oraz konkurencyjności Amica Wronki S.A. oraz IBS. Kompetencje kadry menedżerskiej i pozostałych pracowników były doskonalone w ramach rozbudowanego dwuletniego programu działań.

vetoquinol-projekt

Projekt „Rozwój pracowników – rozwojem firmy” zrealizowany dla producenta leków weterynaryjnych, firmy Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., miał na celu wzmocnienie konkurencyjności firmy oraz rozwój kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej. Istotne było również wsparcie udzielone we wdrażaniu systemów zarządzania produkcją i rozwoju badań klinicznych. W ramach projektu przeprowadzono 103 szkolenia i usługi doradcze dla 330 osób.

tulcon-gray

Projekt dla Tulcon S.A. i współpracujących przedsiębiorców miał na celu poprawę jakości zarządzania zasobami ludzkimi, efektywności zarządzania i rozwijanie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników działów HR.

parp-projekt

Celem projektu „Turystyka – wspólna sprawa” było podniesienie konkurencyjności sektora turystycznego z 5 województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego, poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw turystycznych oraz instytucji i organizacji mających wpływ na funkcjonowanie sektora turystycznego.

Copyright © 2016 www.jgc.com.pl
Zakodowane przez Sevencomp.pl